Lugesra

words-equipment-neir-replicant-wiki-guide-250px
Type Words
Location -
Host Item Sealed Verses

Lugesra is one of the Words in Nier Replicant  and NieR Replicant ver.1.2247.

 

 Magic Cost -15%

 

Lugesra Acquisition

  • Randomly collected by defeating Shades

 

Lugesra Obtainable Period

  • -

 

Lugesra Notes & Trivia

  • notes and trivia go here

 

 

 
Words
Ashur  ♦  Ashuresra  ♦  Ashurir  ♦  Ashurira  ♦  Ashurka  ♦  Ashurkarr  ♦  Ashurza  ♦  Ashurzarken  ♦  Ashurzarr  ♦  Bes  ♦  Besa  ♦  Besal  ♦  Besi  ♦  Besil  ♦  Beso  ♦  Besol  ♦  Besu  ♦  Besul  ♦  Besuloth  ♦  Geb  ♦  Geba  ♦  Gebal  ♦  Gebi  ♦  Gebil  ♦  Gebo  ♦  Gebol  ♦  Gebu  ♦  Gebul  ♦  Gebuloth  ♦  Hod  ♦  Hoda  ♦  Hodal  ♦  Hodi  ♦  Hodil  ♦  Hodo  ♦  Hodol  ♦  Hodu  ♦  Hodul  ♦  Hoduloth  ♦  Kon  ♦  Kones  ♦  Konesra  ♦  Konir  ♦  Konira  ♦  Konka  ♦  Konkarr  ♦  Konza  ♦  Konzarken  ♦  Konzarr  ♦  Lug  ♦  Luges  ♦  Lugir  ♦  Lugira  ♦  Lugka  ♦  Lugkarr  ♦  Lugza  ♦  Lugzarken  ♦  Lugzarr  ♦  Mah  ♦  Mahes  ♦  Mahesra  ♦  Mahir  ♦  Mahira  ♦  Mahka  ♦  Mahkarr  ♦  Mahzarken  ♦  Mahzarr  ♦  Ot  ♦  Otes  ♦  Otesra  ♦  Otir  ♦  Otira  ♦  Otka  ♦  Otkarr  ♦  Otza  ♦  Otzarken  ♦  Otzarr  ♦  Pah  ♦  Paha  ♦  Pahal  ♦  Pahi  ♦  Pahil  ♦  Paho  ♦  Pahol  ♦  Pahu  ♦  Pahul  ♦  Pahuloth  ♦  Sol  ♦  Solesra  ♦  Solex  ♦  Solir  ♦  Solira  ♦  Solka  ♦  Solkarr  ♦  Solza  ♦  Solzarken  ♦  Solzarr  ♦  Ul  ♦  Ula  ♦  Ulal  ♦  Uli  ♦  Ulil  ♦  Ulo  ♦  Ulol  ♦  Ulu  ♦  Ulul  ♦  Ululoth  ♦  Var  ♦  Vara  ♦  Varal  ♦  Vari  ♦  Varil  ♦  Varo  ♦  Varol  ♦  Varu  ♦  Varul  ♦  Varuloth

 
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈